Make your own free website on Tripod.com
דורון טל - דף נחיתה באתר נענע-פלנט 1999-2009

דף הבית דף הנחיתה המעודכן גולשות וגולשים יקרים,

שמי דורון אברהם טל (טירקל) - פיסיקאי בוגר הטכניון בחיפה.
הועסקתי בשרות המדינה כעובד מחקר דרגה א' וראש מחלקה.
באפריל 1993 פוטרתי בעקבות חשיפת שחיתות. טענתי כי
האחראים לאי-הסדרים החמורים היו, בין היתר, מר גיורא שלגי
שהפך לימים למנכ"ל רפא"ל ועוה"ד דן דודיוק שהיה היועמ"ש
והמזכיר של רפא"ל יחידת סמך של משהב"ט, שהפכה לחברה
ממשלתית. בשנת 1997 הקמתי בגיאוסיטיס אתר
הנקרא "Stop Abuse of Power" והמוקדש ל"תיקון עולם".
העובדות המוצגות באתר הנ"ל מדברות בעד עצמן.

הנכם מוזמנים לבקר באתר ולכתוב אלי.

שלכם בברכה,

דורון אברהם טל (טירקל)

דורון טל 1991
דורון
צולם 1991
Doron Tal   Karmiel, Israel
  4x4xm החל מ-1964 חובב רדיו מורשה
החל מ-1994 גולש פעיל באינטרנט

החל מ-2004 חבר פעיל באומ"ץ
Featured next
next